Obchodník na klíč – podmínky

PODMÍNKY PRO ZÁJEMCE: Dvě varianty odměny pro zprostředkovatele za vyhledání, výběr a základní zaučení obchodníků na klíč:

 1. Obchodník na klíč bez garance:
  • Odměna pro zprostředkovatele ve výši jedné celé předpokládané měsíční odměny obchodníka na dané pozici.
  • Zájemce uhradí zprostředkovateli za každého přijatého obchodníka celkovou odměnu ve výši minimálně 2/3 z předpokládané měsíční odměny obchodníka na dané pozici  i v případě, že v prvním měsíci kterákoliv ze stran (zájemce / obchodník) ukončí spolupráci.
  • Pokračuje-li spolupráce (zájemce / obchodník) i po 30 dnech, uhradí zájemce zprostředkovateli třetí třetinu z celkové odměny.
 2. Obchodník na klíč s garancí:
  • Odměna pro zprostředkovatele ve výši dvou celých předpokládaných měsíčních odměn obchodníka na dané pozici.
  • Ukončí-li v prvním měsíci kterákoliv ze stran (zájemce / obchodník) spolupráci, zprostředkovatel zajistí do 30 dní od přijetí oznámení e-mailem nového obchodníka na klíč (nabídne maximálně 3 různé další). V případě že se to z jakéhokoliv důvodu (nebude vhodný obchodník, zájemce žádného obchodníka neodsouhlasí, atd.) nepodaří, vrátí zprostředkovatel druhou třetinu ze své odměny, a neobdrží tedy ani třetí třetinu své odměny.
  • Pokračuje-li spolupráce (zájemce / obchodník) i po 30 dnech, uhradí zájemce zprostředkovateli třetí třetinu z celkové odměny.

PRAKTICKÝ POSTUP:

 1. Zprostředkovatel se seznámí s potřebami a oborem podnikání zájemce, jeho podmínkami pro obchodníky, atd.
 2. Zprostředkovatel vyhodnotí, zda je reálné za daných podmínek a pro ten konkrétní obor kvalitní obchodníky najít, případně se zájemcem vykomunikuje reálné podmínky pro obchodníky v daném oboru a regionu.
 3. Dojde-li ke shodě, uhradí zájemce zprostředkovateli jednu třetinu z odměny (varianta 1 nebo 2) jako zálohu za dodání obchodníků na klíč v dohodnutém termínu.
 4. Následně zprostředkovatel osloví obchodníky vhodné na danou pozici, a vybere požadovaný počet obchodníků, které navrhne zájemci.
 5. U zájemcem vybraných obchodníků provede zprostředkovatel základní zaškolení v souladu s pokyny zájemce, a jakmile obchodníci v dohodnutých termínech nastoupí k zájemci, uhradí zájemce zprostředkovateli druhou třetinu z odměny jako zálohu za dodání obchodníků na klíč.
 6. Poté, co zprostředkovatelem dodaní obchodníci na klíč odpracují u zájemce prvních 30 dní, uhradí zájemce zprostředkovateli třetí třetinu z odměny za dodání obchodníků na klíč.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě jakýchkoliv dotazů mne prosím kontaktujte, Jarek Jesenský

Facebook komentáře